Dokument

AKTUELLA DOKUMENT 


Här finns de dokument som är aktuella men inte hamnar inom de nedanstående formella dokumenten.

Klicka på dokumentet så får du upp det i din dator eller mobil.


Bomupptagningen okt 2020

Planläggningsprocessen

Start PM för PFO Aspvik planprocess 


ÅRSMÖTEN


Årsmötet är föreningens viktigaste beslutsmöte för alla medlemmar. Där ska en förvaltningsberättelse, budget för kommande år och en revisionsberättelse presenteras och beslutas om. På årsmötet - eller stämman som den också kallas - kan medlemmar lämna in motioner med förslag och på årsmötet presenterar också valberedningen sitt förslag till ny styrelse.


Årsmöte 2020

Förvaltningsberättelse 2019-2020 vägföreningen

Förvaltningsberättelse VA föreningen 2019-2020

Vägföreningen Bokslut och Budget 2019-2020 

Motion 1 2020 (Louise Myrén)

Protokoll vägstämma 2020

Protokoll vägstämma 2021


Tidigare åremöteshandlingar

Förvaltningsberättelse 2018-2019 vägföreningen

Förvaltningsberättelse 2018-2019 VA föreningen

Vägföreningen Bokslut och Budget 2018-2019

Förvaltningsberättelse 2017-2018 VA och vägföreningen

Årsredovisning inkl revisionsberättelse 2017-2018 VA föreningen


För dokument äldre än 2 år finns dessa att hämta via styrelsen på begäran.STYRELSE BESLUTSDOKUMENT


Här lägger styrelsen fr o m hösten 2020 ut sina beslutsprotokoll.

Protokoll nov 2021

Protokoll feb 2022NYHETSBREV.


Från hösten 2020 kommer föreningen att producera nyhetsbrev som beskriver det som pågår i vårt område och aktuella händelser.


  1. Nyhetsbrev 1 okt 2020

     2. Nyhetsbrev 2 dec 2020

     3. Nyhetsbrev 3 apr 2021

4. Nyhetsbrev 4 jun 2021

5. Nyhetsbrev 5 okt 2021

6. Nyhetsbrev 6 apr 2022

7. Nyhetsbrev 7 jun 2022ÖVRIGT .


Övriga dokument som har allmänt intresse.

Stadgar 1991

Nya stadgar 2018

Parkeringsbestämmelser

Trädpolicy 2021