Sekelskiftesromantik och generationsboende


Räknäs har varit en lunga för rika "grosshandlare" och andra på sekelskiftet då det skapades ett flertal stora strandnära fastigheter dit man åkte med ångbåt från stan för sommarledighet. Dessa fastigheter präglar områdets strandnära adresser. På 40-50-talet kom sportstugorna  som möjliggjorde för människor med inte fullt så fylld börs att flytta ut också. Det finns ett drygt 10-tal "sportstugor" i området som flera också varsamt byggts ut för att passa en växande familj.


Därför präglas också Räknäs av många generationsboendena, där flera familjer grenar ut sig till flera fastigheter vartefter barnen växer upp. Då är det inte svårt att skapa en familjär känsla i området. Den omfattar förstås inte bara familjerna utan gäller för alla boende i området som vill ingå i gemenskapen.

Några av våra fina fastigheter med sina stora lummiga trädgårdar.

Denna fastighet är en av de äldsta och rikt smyckad med snickarglädje.

Fina sportstugor etablerades i början på 40-50-talet. I den vita bor en familj som idag är bland dem som bott här längst tid.


Inte sällan byggs de till efterhand att behoven ökar.

Detta röda hus var en gång handelsboden i området