Räknäs Väg och VIllaförening

AKTUELLT

Senaste nytt

Årsmöte 2020


Årsmötet den 22 augusti - vilket var i år senare än vanligt p g a Corona-epidemin. Som tidigare år var det först ett årsmöte för väg- och villaföreningen följt av ett för VA-föreningen.

Ordförande på väg och villaföreningen valdes Göran Tidbeck och ordförande för VA-föreingen valdes Roland Bexander.


Protokoll och handlingar ligger på vår sida för Dokument. Tryck på länken nedan.

Senaste nytt

Ny hemsida och sociala medier


Nu har vi startat en ny layout på hemsidan, som också ligger på en plattform där vi kan göra lite mer finesser än tidigare. Det är samma domän-namn - dvs rvv.se som tidigare, men vi hoppas att vi med den ska kunna levandegöra vår verksamhet ännu mer flexibelt.


FACEBOOK - RÄDDA ASPVIK

För att bemöta och skapa motstånd mot den pågående planprocessen och exploateringsområdet för JM så har vi också startat en ny Facebooksida - Rädda Aspvik. Där lägger vi ut de argument vi har för att skapa motståndet. Gå gärna ut där och "gilla" sidan. Eller ännu hellre "dela" sidan till alla dina facebook-vänner så blir vi fler som hjälps åt!

Copyright © Alla rättigheter förbehållna