AKTUELLT

Tidigare nyheter

Johan har fått pris för gott VA-arbete!

Vi kan vara dubbelt stolta för att vår förening tog tag i att installera VA i vårt område. Dels har vi fått VA tidigare än vad som annars var planerat - och dels har det visat på ett nytt sätt att samverka mellan förening och kommun. Detta är ju vår projektledares förtjänst - Johan Neuman som tog initiativ till detta och dessutom fått ett hedersomnämnande för det.

Avslutad process om dike

Föreningens ärende har fått genomslag

Under flera år har föreningen försökt få rätt i ärendet med  den fastighet som fördämt områdets stora dike att det inte får sättas igen. Ärendet har gått från kommun till Länsstyrelse och slutligen Miljödomstolen med ett resultat om att fördämningen av diket är olaglig. Ärendet har överlämnats av Miljö-domstolen till kommunen för verkställande.

Planprocessen 8 åtgärdsgrupper


Planprocessen


Aktuella datumÅrsstämma 28 augusti kl 10.00

Höststädning 19 oktoberVår hemsida och sociala medier


Pusha vårt område

Kommunen har nu tagit bort denna funktion

(mars 2021)

Kommunen har via översiktsplanen lagt in en interaktiv karta där medborgare lägger in områden i kommunen som man vill pusha - för att de är bra på något sätt. Detta kan vara en bra möjlighet för oss alla att visa att Aspvik/Räknäs är ett område som vi gillar.


Gå in via länken nedan och på kartan markerar du ett område och fyll i din ålder, kön och varför området är bra (t ex naturupplevelse). Gör så på många olika ställen i vårt Räknäs så kanske kommunen ser att det är mer värt att bevara.

Städdagen 17 oktober

(se vidare under dokument)

Nu har vi startat en ny layout på hemsidan, som också ligger på en plattform där vi kan göra lite mer finesser än tidigare. Det är samma domän-namn - dvs rvv.se som tidigare, men vi hoppas att vi med den ska kunna levandegöra vår verksamhet ännu mer flexibelt.


FACEBOOK - RÄDDA ASPVIK

För att bemöta och skapa motstånd mot den pågående planprocessen och exploateringsområdet för JM så har vi också startat en ny Facebooksida - Rädda Aspvik. Där lägger vi ut de argument vi har för att skapa motståndet. Gå gärna ut där och "gilla" sidan. Eller ännu hellre "dela" sidan till alla dina facebook-vänner så blir vi fler som hjälps åt!