Gemenskap och värden


Gemenskap betyder förbindelse, samråd, trivsel, sammanhållning, samband, sammanhang, förening och enighet.


Det är vad vår väg och villaförening bör kännetecknas av, förutom det juridiska ansvaret vi har för våra gemensamhetsanläggningar.


Alla ingående medlemmar har ett gemensamt ansvar för att bidra till dessa kännetecken och att de ska anammas av var och en för det gemensamma.

VÄRDEN SOM VI VÄRNAR


Våra värdeord är därför

SAMRÅD - SAMMANHÅLLNING - SÄMJA

Vi har en demokratisk organisation med ett årsmöte som beslutar om en styrelse och de större frågor som alla bör involveras i.


Men det är också medlemmarnas gemensamma kraft som gör vad vi kan åstadkomma. Därför önskar vi samråd i en god anda. Som gynnar det gemensamma – inte det enskilda.

SAMRÅD

SAMMANHÅLLNING

Det är för att stärka sammanhållningen det också är viktigt att skapa möjlighet till att träffas under trevliga former. 


För att sammanhållningen ska vara bra är det trevligt om så många som möjligt deltar i både planering och genomförande av våra trivselevent.

Människor är olika och alla tycker inte alltid samma men efter att man framfört sin sak och inte kan få gehör för den frågan så måste man erkänna majoritetens beslut. Det innebär inte att man har förlorat, utan att majoriteten har fått vara utslagsgivande.


I enlighet med demokratisk anda.

SÄMJA