Välkommen till Räknäs

Räknäs vid norra Torsbyfjärden, vackert i alla årstider.

Räknäs Väg och Villaförening 

Trevligt att du tittar in på vår sida! Här vill vi dela med oss av det som är vårt områdes charm och det som sker i vår förening. Alltså har vi information om det som är aktuellt, vi presenterar styrelsen och de dokument som är viktiga för många. Under aktuellt och nyheter lägger vi också vårt nyhetsbrev. Dessutom presenteras alla de värden som finns i vårt område och de gemensamhetsvärden vi strävar efter.

För båtägare med plats på vår brygga se fliken "Badet och bryggan"


Vad är Räknäs styrkor


Vi som bor här har valt detta område för att det har så många kvaliteter som vi vill dela med oss av.

Vi har naturen, vi har kulturlandskapet, vi har bad och båtliv och vi har en fin gemenskap i vårt historiska område.

Naturen


Vår natur har många unika värden. Vi kan visa upp rödlistade och skyddsvärda arter och biotoper. Här är en nattviol - en fin orkidé.

Kultur & Historia


Vår miljö har både fin kultur och en historia som vi har fått nedskriven i vår egen historiefolder.

Bad och båtliv

En skärgårdsmiljö där förstås bad och båtliv är en viktig ingrediens. En fin badplats och egen båtbrygga lockar sommartid.

VÅR HISTORIA


Text kommer att läggas in

Copyright © Alla rättigheter förbehållna