KULTURLANDSKAP och REKREATION


Räknäs och hela Aspvik är ett välbevarat kulturlandskap, med byggnade från sekelskiftet och en historia som går långt tillbaka. Landskapet präglas av stränder, småsjöar, skog, ängar och Aspviks gård med dess vackra omgivningar och ängsmarker. I området finns också f d DHRs rekreationsanläggning för funktionsnedsätta, som fram till detta decennium har varit en underbar sommarvistelse för många unga med funktionsvariation. Anläggningen är idag privatägd.


Området är välbesökt för cyklister, ryttare och framför allt joggare och promenadsugna som väljer våra småvägar eller stigar för att träna och njuta av naturen. På sommaren är det båtliv, kajaker och förstås badsugna som dras till området för att vistas vid vår fina vik eller åka runt bland den lilla arkipelag av öar som finns spridda utanför vårt område.

Ängarna och den gamla gårdsbebyggelsen


Ängarna används forfarande som betesmarker. Idag för frigående hästar som bidrar till idyllen. 


Gamla Aspviks gård och DHRs gamla anläggning är stolta kännemärken i området. Dessvärre håller den senare på att förändras drastiskt.

Midsommarängen - En mötesplats för alla


Midsommarängen har många somrar kunnat erbjuda spelman, lotterier, fika och förstås midsommarstång och dess dekorering och resning för såväl boende som tillresta vänner och andra intresserade.


Här kan man också träffas med distansering utomhus under tak.


Skogen och havet


Det unika med Aspvik är närheten till både unik skogsmark och havet. Det är dessa två mijöer som ger så fina tillfällen till rekreation.


Båda med historia från bebyggelse från lång tid tillbaka. Havet var transportväg och vi har lämningar från ångbåtsbryggor. Skogen var skafferiet och försörjning av ved till värme.