Räknäs Väg och VIllaförening

NATUREN


Aspviks natur innehåller många unika värden med arter, djur och biotoper som är speciella och skyddsvärda. I landets kartläggning av skyddsvärda våtmarker framgår att Aspvik träsk (för många kallad Sången) är en skyddsvärd sjö då den kantas av stora träskområden i både öst och västlig riktning. 


I skogen finns djuren. Rikligt med älgar och rådjur. Älgarna hälsar på i trädgårdarna helt ogenerat när det är äppelsäsong. Då är det inte ovanligt att man möter dem i klungor i skymning eller gryning, och vanligtvis väljer de också att "sova över" nära äpplena så att de bara kan mumsa loss när de behagar. Rävar och vildsvin (dessvärre) finns också i skogen samt grävlingar som även de besöker villaområdet titt som tätt. Rävarna börjar bli likt rådjuren ganska "domestiserade" och det är kanske inte önskvärt. Också jobbigt för de som har smådjur hemma som riskerar att bli en godbit för räven.


Även fladdermöss finns och syns mest på sommarkvällarna när de flyger omkring. Fågellivet är också rikligt, med sjöfåglar, småfåglar, rovfåglar såsom örnar, glador etc. Stenlits som är en raritet syns ofta i trädgårdarna. Så en hel del skyddsvärda fåglar finns också. Sommartid är det gott om fjärilar samt vildbin och humlor.



orkideer

VÄXTLIV


Blommor och växter finns också rikligt. Flera orkideer och lijor som är fridlysta såsom ängslilja samt adam och eva har synts nära ängarna. Här på bilden syns Ängslilja, Nattviol och Skogsknipprot som vi har hittat flertalet av.



I skogen kan man hitta rikligt med svamp av olika sorter, både ätbara och giftiga, men svampställena som ger mest avslöjar vi inte förstås....

DJUREN


Vi har både skyddade djur och djur som är lite VÄL frekventa besökare. Groddjuren minskar i världen så de ska vi vara rädda om. Det finns också salamandrar i våra våtmarker som även de är skyddade.


Rådjuren "bor" i våra trädgårdar och gör att det är svårt att värna växterna men de är rätt söta när det är kid på våren....


VÅTMARKER


Även våtmarker är skyddsvärda för miljön.


I vårt område har vi Aspvik Träsk som är ett unikt träsk med sumpskog i båda ändarna av sjön. Här finns också bäver och ett rikt liv av växter och djur som behöver våtmarken för att leva och utvecklas. Försvinner våtmarkerna så försvinner också den unika biotopen.

FÅGLAR OCH INSEKTER


Havsörn och andra rovfåglar seglar ofta förbi över skogen. De är mäktiga och härliga att ha i området. (om man inte har höns förstås...)

Ser du en blåvinge (som här på bilden) så är många av den familjen hotade och rödlistade. Fjärilar och vildbin är ju så viktiga för pollineringen av växter. Vi har gott om fjärilar och bin i vårt område.


Hjälp dem med att fröså blomsterängar!


Copyright © Alla rättigheter förbehållna