Räknäs Väg & Villaförening

Bryggan i Räknäs

På denna sida ges information till bryggans intressenter. Nu finns nya regler och villkor för bryggplats och avgifter. Är du intresserad av en båtplats kan du mejla vår hamnkapten Ami Flood. Kontakta gärna styrelsen (se kontaktsidan) för ytterligare information.

Bara mindre båtar Upptagning/sjösättning av mindre roddbåtar/segelbåtar utan köl kan ske vid badstranden i Räknäs. OBS! stenar från gamla bryggan.

Men upptagningen/sjösättningen måste ske varsamt så att inte duken under sanden skadas. Inga båtar får rengöras eller behandlas i strandområdet. Stranden är en mycket känslig miljö och ska alltid hållas fri från båtar eller båtkärror och andra fordon. Ingen vinterförvaring är tillåten på stranden. För större båtar hänvisas isättning och upptagning till varvet i Räknäs eller båtrampen vid Aspviks brygga.

Klicka på den understrukna textraden så kommer du till dokumentet (PDF-fil).