Räknäs Väg & Villaförening

Orkideer

 Här ovan bild på tre orkideer (juli 2020) som finns från ängarna mot Sjötorp. Jungfru Maria nycklar, Nattljus och Knipprot.

Naturen är unik

Aspviks natur innehåller många unika värden med arter, djur och biotoper som är speciella och skyddsvärda. I landets kartläggning av skyddsvärda våtmarker framgår att Aspvik träsk (för många kallad Sången) är en skyddsvärd sjö då den kantas av stora träskområden i både öst och västlig riktning. Träskområdena kallas sumpskog och det finns det inte många av i landet. I träsket trivs bävern som förstås ger sig tillkänna med avgnagda träd här och där. Men också salamander finns det rikligt samt förstås grodor. Salamandern är fridlyst.

I skogen finns djuren. Rikligt med älgar och rådjur. Älgarna hälsar på i trädgårdarna helt ogenerat när det är äppelsäsong. Då är det inte ovanligt att man möter dem i klungor i skymning eller gryning, och vanligtvis väljer de också att "sova över" nära äpplena så att de bara kan mumsa loss när de behagar. Rävar och vildsvin (dessvärre) finns också i skogen samt grävlingar som även de besöker villaområdet titt som tätt. Rävarna börjar bli likt rådjuren ganska "domestiserade" och det är kanske inte önskvärt. Också jobbigt för de som har smådjur hemma som riskerar att bli en godbit för räven. Även fladdermöss finns och syns mest på sommarkvällarna när de flyger omkring.

Fågellivet är också rikligt, med sjöfåglar, småfåglar, rovfåglar såsom örnar, glador etc. Stenlits som är en raritet syns ofta i trädgårdarna. Så en hel del skyddsvärda fåglar finns också. Sommartid är det gott om fjärilar samt vildbin och humlor.

Blommor och växter finns också rikligt. Flera orkideer och lijor som är fridlysta såsom ängslilja och adam och eva har synts nära ängarna. I skogen kan man hitta rikligt med svamp av olika sorter, både ätbara och giftiga, men svampställena som ger mest avslöjar vi inte förstås....

Svampar finns det gott om som sagt... och en del ätbara. En del bara efter noggrann beredning. Var mycket försiktiga när ni ska äta murklor för de kräver sin väldigt noga beredning med flera uppkok etc. Läs på nätet om du ska prova! Men de är pampiga att se på vårkanten. Denna var ungefär en decimeter i diameter.
 

Paddor och grodor är skyddade, men de salamandrar som finns i våra våtmarker är ännu mer unika!