Räknäs Väg & Villaförening

Sekelskiftesromantik och generationsboende 

Räknäs har varit en lunga för rika "grosshandlare" och andra på sekelskiftet då det skapades ett flertal stora strandnära fastigheter dit man åkte med ångbåt från stan för sommarledighet. Dessa fastigheter präglar områdets strandnära adresser. På 40-50-talet kom sportstugorna som var sommarboende som möjliggjorde för människor med inte fullt så fylld börs att flytta ut också. Det finns ett drygt 10-tal "sportstugor" i området som flera också varsamt byggts ut för att passa en växande familj.

Därför präglas också Räknäs av de många generationsboendena, där flera familjer grenar ut sig till flera fastigheter vartefter barnen växer upp. Då är det inte svårt att skapa en familjär känsla i området. Den omfattar förstås inte bara familjerna utan gäller för alla boende i området som vill ingå i gemenskapen.

Midsommarängen har många somrar kunnat erbjuda spelman, lotterier, fika och förstås midsommarstång och dess dekorering och resning för såväl boende som tillresta vänner och andra intresserade.