Räknäs Väg & Villaförening

Dokument & handlingar

Här hittar du olika dokument, handlingar och protokoll från Räknäs Väg & Villa föreningar att ladda ner som PDF-filer:

Adobe Acrobat PDF Årsredovisning 2010-11.pdf 160 KB
Adobe Acrobat PDF Årsredovisning 2011-12.pdf 152 KB
Adobe Acrobat PDF Årsredovisning 2012-13.pdf 394 KB
Adobe Acrobat PDF Årsredovisning 2013-14.pdf 504 KB
Adobe Acrobat PDF Årsredovisning 2014-2015 prel.pdf 530 KB
Adobe Acrobat PDF Att göra inför vintern.pdf 367 KB
Adobe Acrobat PDF Balansrapport_20180501-20190430_Räknäs VA Ek Förening_Oreviderad.pdf 14 KB
Adobe Acrobat PDF Framställning Räknäs Samfällighetsförening #1 2019 LM förrättning.pdf 402 KB
Adobe Acrobat PDF Framställning Räknäs Villaförening #2 2019 Förbättringar.pdf 397 KB
Adobe Acrobat PDF Framställning VA Styrelsen #1 2019 Driftsavgift.pdf 404 KB
Adobe Acrobat PDF Framställning VA Styrelsen #2 2019 servitut 166.pdf 394 KB
Adobe Acrobat PDF Motion #2 Lantmäterikostnad Styrelsens svar.pdf 410 KB
Adobe Acrobat PDF Motion #2 Räknäs stämma 2019 avgiftsförrättning 195 Styrelsesvar.pdf 512 KB
Adobe Acrobat PDF Motion #3 VA avgift per fastighet Styrelsens Svar.pdf 399 KB
Adobe Acrobat PDF Motion om ersättning till styrelsen 2018.pdf 419 KB
Adobe Acrobat PDF Motion om nya stadgar till Villaägareföreningen 2018.pdf 187 KB
Adobe Acrobat PDF Motion#1 Driftavgift vilande servis Styrelsens svar.pdf 398 KB
Adobe Acrobat PDF Motion#1 Räknäs stämma 2019 valberedning Styrelsesvar.pdf 385 KB
Adobe Acrobat PDF Parkeringsbestämmelse.pdf 177 KB
Adobe Acrobat PDF Protokoll Räknäs Årsstämma 2017-06-18.pdf 961 KB
Adobe Acrobat PDF Protokoll-Extra-Foreningsstamma-2015-08-15.pdf 353 KB
Adobe Acrobat PDF Räknäs Förvaltningsberättelse ÅR 2016-2017_Slutgiltig.pdf 920 KB
Adobe Acrobat PDF Räknäs Förvaltningsberättelse ÅR 2017-2018_Slutgiltig.pdf 961 KB
Adobe Acrobat PDF Räknäs Förvaltningsberättelse ÅR 2018-2019 VA Förening.pdf 824 KB
Adobe Acrobat PDF Räknäs Förvaltningsberättelse ÅR 2018-2019 Vägsamfälligheten.pdf 656 KB
Adobe Acrobat PDF Räknäs Samfällighet Förslag Debiteringslängd 2019-2020.pdf 187 KB
Adobe Acrobat PDF Räknäs Samfällighet Protokoll Årsstämma 2019.pdf 1 MB
Adobe Acrobat PDF Räknäs VA Ek Förening ÅR 2017-2018 inkl Revisionsberättelse.pdf 5 MB
Adobe Acrobat PDF Räknäs VA Ek Förening ÅR 2018-2019 inkl Revisionsberättelse.pdf 4 MB
Adobe Acrobat PDF Räknäs VA Förening - Årsredovisning 2016-2017.pdf 4 MB
Adobe Acrobat PDF Räknäs VA Förening Protokoll Årsstämma 2019.pdf 3 MB
Adobe Acrobat PDF Räknas Vägsamfällighet Bokslut och Budget 2019.pdf 264 KB
Adobe Acrobat PDF Remissprinciper.pdf 26 KB
Adobe Acrobat PDF Resultatrapport_2018-2019_Räknäs VA Ek Förening-Oreviderad.pdf 9 KB
Adobe Acrobat PDF REVISIONSBERÄTTELSE 18-19.pdf 329 KB
Adobe Acrobat PDF Stadgar Räknäs 1991.pdf 470 KB
Adobe Acrobat PDF Stämma prot 20110619.pdf 1 MB
Adobe Acrobat PDF Stämma prot 20120617.pdf 156 KB
Adobe Acrobat PDF Stämma prot 20130616.pdf 36 KB
Adobe Acrobat PDF Stämma prot 20140615.pdf 105 KB
Adobe Acrobat PDF Stämma prot 2015-06-14.pdf 104 KB
Adobe Acrobat PDF styr 1 14-15 2014-07-03.pdf 94 KB
Adobe Acrobat PDF styr 1 15-16_2015-07-04.pdf 273 KB
Adobe Acrobat PDF styr 1 2013-14.pdf 94 KB
Adobe Acrobat PDF styr 2 2013-14.pdf 96 KB
Adobe Acrobat PDF styr 3 14-15.pdf 96 KB
Adobe Acrobat PDF styr 3 2013-14.pdf 85 KB
Adobe Acrobat PDF styr 4 14-15.pdf 97 KB
Adobe Acrobat PDF styr 4 2013-14.pdf 100 KB
Adobe Acrobat PDF styr 5 14-15.pdf 95 KB
Adobe Acrobat PDF styr 5 2013-14.pdf 164 KB
Adobe Acrobat PDF styr 6 14-15.pdf 95 KB
Adobe Acrobat PDF styr 6 2013-14.pdf 97 KB
Adobe Acrobat PDF styr 7 2013-14.pdf 112 KB
Adobe Acrobat PDF styr 7 2013-14.pdf 112 KB
Adobe Acrobat PDF Trädpolicy 2009.pdf 54 KB
Valberedningen 2018 styrelseersättning.docx 16 KB