Räknäs Väg & Villaförening

Styrelse och kontaktuppgifter

Vid senaste stämman (16/6 2019) valdes en ny styrelse. Styrelsen består nu av fem (5) ordinarie och två (2) suppleanter, se uppställning nedan. Kassörsrollen köps in under 2019/2020 från Patrik Lones.

Så här ser Räknäs Samfällighets Styrelse ut 2019-2020:

Johan Neuman, ordförande, vald till 2020
Tel: 070-601 07 16
E-post: johan.neuman@outlook.com

 

Övriga ordinarie i styrelsen är: 

Ami Flood vald till 2021
Tel: 070-576 19 19
E-post: a.flood@hotmail.com

Jarmo Lilja vald till 2020
Tel: 08-570 327 36
E-post: jarmo.lilja@tele2.se

Andreas Järking vald till 2021
Tel: 073-807 32 36
E-post: andreas.jarking@gmail.com

 

Suppleanter är:

Charlotte Roos vald till 2020
E-post: lenacharlotteroos@gmail.com

Michel Söderlindh vald till 2021
E-post: michel.soderlindh@telia.com

 

Sammankallande för revisorerna är:

Kristina Blomster
Tel: 070-716 75 66
E-post: kristinablomster@bredband.net

 

Sammankallande för valberedningen är:

Jeanette Dau
Tel: 073-432 53 06
E-post: jeanette.dau@gmail.com

 

Hamnkapten och ansvarig för brygga och båtplatser är:

Ami Flood hamnkapten
Tel: 070-576 19 19
E-post: a.flood@hotmail.com

Jonas Fromholt
E-post: jonas.fromholt@gmail.com

 

Vill du ha kontakt med styrelsen eller har några förslag eller tips. så kontakta oss direkt per mail eller mobil.

Ditt namn

Din e-post

Ditt mobil-/telefonnummer

Ditt meddelande

Tillsammans gör vi Räknäs till ett bra område. Arbetsdagarna är ett bra tillfälle till kontakt med grannar och styrelse.